Facebook post by Urastartti

Urastartti-messujen ensimmäinen tapahtuma on startannut Rinki-yhteistyöryhmän aamutapaamisen muodossa ja noin 60 osallistujan toimesta. Rinki on oppilaitosten ja yritysten edustajien kohtaamispaikka. Ringin tavoitteena on tukea Rauman seudun yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja pitämisessä pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritys-oppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille.