Facebook post by Urastartti

Viime viikolla aloitimmme postaussarjan jossa esittelemme raumalaisille tuttujen henkilöiden ajatuksia tulevaisuuden työelämästä. Tänään vuorossa on Rauman kehitysjohtajan Satu Saarisen mietteitä. Mitä ominaisuuksia tulevaisuuden työelämätaidot ovat? Millaisena näet työn tekemisen tulevaisuudessa? Minkälainen olisi unelmiesi tulevaisuuden työelämä? Miten myisit Rauman seudun tuntemattomalle? Näen että ongelmanratkaisu- ja innovointikyky ovat avainasemassa tulevaisuuden työelämätaidossa. Lisäksi muutos- ja reagointivalmius sekä jatkuvan muutoksen hallinta ovat ominaisuuksia, joita tullaan entistä enemmän tarvitsemaan. Toivon näkeväni tulevaisuuden työn tekemisen hyvin hybridinä, jota tehdään aika- ja paikkariippumattomasti ja paljon enemmän erilaisten yhteistyöelementtien kautta. Toivon myös että tulevaisuuden työn tekemisessä organisatorinen luovuus ja kokeilukulttuuri olisi voimissaan. Ongelmat ratkeavat parhaiten kun niitä tarkastellaan eri suunnista ja eri osaamisten kautta. Olen itse työskennellyt usealla eri alalla ja uskon että ihan kaikki alat hyötyisivät siitä että näkökulmia eri asioiden tarkasteluun tulisi hyvin erilaisilta aloilta ja osaajilta. Aika ja paikkariippumatonta sekä eri alojen osaajien yhteistyöllä tehtävää ja fokus olisi aina ratkaisukeskeisyydessä. Organisatorinen luovuus nähtäisiin valtavaksi voimavaraksi ja sen, sekä yksilöiden oman luovuuden mahdollistamisen eteen tehtäisiin töitä läpi organisaatioiden. Mahdollistettaisiin yksilön luovuus, uudenlainen ajattelu, erilaisuus ja erilaiset kokeilut. Toivon myös että tulevaisuudessa osattaisiin niin tuote- kuin palvelukehityksessä ottaa huomioon eri näkökulmat, esim. vanhukset, lapset ja nuoret tai eri erityisryhmät, sillä monesti uudenlainen ajattelu vaatii poikkeuksellisia näkökulmia. Suurten mahdollisuuksien kaupunkina, paikkana jossa vahvat kulttuuriperinteet kohtaavat modernin värikkään kulttuurielämän. Lyhyet etäisyydet ja elämänlaatu mahdollistavat vuorokauteen enemmän tunteja innovoida, viettää perheen ja ystävien kesken aikaa tai vaikka nauttia luonnosta, merestä, harrastuksista ja kulttuurista. Riittävän pieni koko mahdollistaa monen eri alan toimijan yhteistyöllä uusia avauksia, tapahtumia ja uudenlaista businesta. Tämä on luovien ihmisten ja suurten mahdollisuuksien kaupunki.